TBK är en av landets största båtklubbar med 1400 medlemmar. Klubben har sitt säte med varv och hamn i Åkersberga. Klubbens bryggor ligger vid Runö, Sätterfjärden och Tuna. Förutom att tillhandahålla brygg/vinterplats till medlemmarna har klubben ett omfattande utbildningsprogram för både juniorer och vuxna. Klubbens uthamnar ligger på Ingmarsö och på Kålö samt Örsholmen.

 

Klubben driver en egen tidning - Kanalen - som kommer ut fyra gånger om året med information om klubbens aktiviteter.