Vårracet går av stapeln lördagen den 16 maj 2020, med en varierande bansträckning. Den är öppen för alla tävlande med SRS tabell, SRS och SRS-shorthand mätbrev. Seglingen är en distanskappsegling på cirka 16,5 distans med start och mål vid Österskärs ångbåtsbrygga.

 

På grund av rådande omständigheter kring spridningen av Covid-19 och beslut/rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Svenska seglarförbundet är TBK tvungna att göra vissa justeringar i arrangemanget av Vårracet. 

1. Skepparmöte kommer bara ske digitalt via Facebook ”TBK Kappseglare”, där vi givetvis kommer svara på eventuella frågor.

2. Startande båtar tar sig direkt från hamn till start och sedan tillbaka till hamn efter målgång utan någon gemensam aktivitet.

3. Ingen prisutdelning/mingel efter tävlingen, resultatet publiceras på TBK hemsida och på Facebook ”TBK Kappseglare”.

4. Det är en lokal klubbkappsegling men båtar från närliggande klubbar är välkomna. 

5. Maximalt 50 deltagande båtar.

Vi vill vara tydliga med att skeppare måste ta del av Svenska seglarförbundets "Corona" information på https://www.svensksegling.se/svenskaseglarforbundet/Infoomcoronasituationen/. Där framgår det vad som förväntas av skeppare för att begränsa smittspridningen av Covid-19. Skepparen ansvarar för att närkontakt mellan teammedlemmar begränsas och all tävling/träning bör ske med samma teammedlemmar hela tiden. Alla delatagare ansvarar för att följa Folkhälsomyndigheternas råd och riktlinjer.

Arrangemanget av Vårracet är förankrat hos Svenska seglarförbundet och Polisen. Vi kan komma att justera tävlingsföreskrifterna om läget förändras eller om SSF riktlinjer förändras. 

 

Vårracet är en av tävlingarna som ingår i TBKs eget klubbmästarskap. Vi fortsätter i år med konceptet att skeppare kan bestämma sitt SRS/segelföring under pågående tävling, tider räknas ändå om efter målgång. Jaktstarten är därmed inte precis, dock ett trevligt sätt att starta på. För detaljerad information se nedanstående länkar.

Starttider presenteras senast klockan 08.10 på TBK hemsida under Kappsegling/aktuell segling och vidare på Facebook TBK Kappsegling. Vid frågor, hör av dig till: Mats 070-580 83 62, Johan 070-563 50 24, Joakim 070-793 11 39 eller Cecilia 070-833 72 92 så svarar vi gärna på dina frågor :)

Avgiften för Vårracet är 100 kr

OBS! Har man anmält sig till seglingen och av något skäl inte kommer att starta så skall man så snart som möjligt meddela Kappseglingsledningen. Detta för att ledning och övriga seglare skall veta vilka som verkligen kommer till start.

 

Väl mött!

 

Anmäl dig här!

VårRacet 2020-05-16

Vi kommer att starta på 5m/s listan så första start blir kl 11:08:21 och sista 12:21:14

 

Då vi är så många båtar denna gång så gäller det att hålla avstånden så de som startar får vara i fred.

Detta innebär att ingen segelsättning får ske i startområdet från kl 10:50 och till sista start.

Segelsättning kan ske söder om startbojen och mot Svinningelandet.

 

 

 

Dokument:

Seglingsföreskrifter

Banbeskrivning

Startlista (2020-05-16)

Resultat 2020

 

Tidigare resultat:

Resultat 2019

Resultat 2018

Resultat 2017

Resultat 2016  

 

GENERELLA RÅD OCH RIKTLINJER FÖR ALL VERKSAMHET FRÅN SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET:

Alla genomgångar, samlingar, anmälan mm. skall ske utomhus. Håll avstånd, undvik folksamlingar och närkontakt mellan deltagare.

Deltagarna byter om hemma och tar med sig egen matsäck. Klubbens omklädningsrum skall om möjligt stängas och toaletter användas med försiktighet.

Ge möjlighet till god handhygien och var noga med att upprätthålla en hög hygiennivå på toaletterna.

Se över deltagar-/funktionärslistan och gör en bedömning om några tillhör riskgrupperna enligt Folkhälsomyndigheterna. Vi avråder denna målgrupp från att delta.

Vid minsta tecken på förkylning, feber eller allmänna sjukdomssymtom skall man som seglare eller ledare avstå från att deltaga.

 

Stort grattis till Hans Broman med IMX 40 Nemo till vinsten i kölbåtsklassen och till Jonas Seweling med Corsair 31-1d till vinsten i flerskrovsklassen.
Ni som inte hann till prisutdelning kan kontakat Mats Neyman på 070-580 83 62 för att hämta ut era priser.