Johanna Thedvall och Sven-Erik Carlström på navigationsövning med Pigge.


Generellt för samtliga kurser

generellt för samtliga kurser
Anmälan görs via TBK hemsida/utbildning
Minst 6 deltagare krävs för att kursen ska genomföras.'
Plats: TBK klubbhus.

Tid: kl.19.00 – ca 21.30

 Klicka HÄR för att boka kurs

 

Ungdomskurser

Förarintyg

Kursen ger de grundläggande navigations- och sjösäkerhetskunskaperna ingen klarar sig utan om man ska vistas i skärgården. Efter genomgången kurs genomförs en examination. Utöver detta har vi ett praktikpass till sjöss.

Ålder: 12-18 år

Kursledare: Vi söker kursledare

Start: 15 februari

Veckodag: torsdagar

Tid: kl 19.00-21.30

Utbildningstillfällen: 10 + praktik och examination

Pris: 1 250 kr exklusive kursmaterial (800 kr för juniormedlemmar).

Praktikpass: 250 kr

Examination: 450 kr

 

Vuxenkurser

Förarintyg

Kursen ger de grundläggande navigations och sjösäkerhetskunskaper ingen klarar sig utan om man ska vistas i skärgården. Efter genomgången kurs genomförs en examination. Utöver detta har vi ett praktikpass till sjöss.

Kursledare: Dag Bäckström

Start: 13 februari

Veckodag: tisdagar

Tid: kl 19.00-21.30

Minimiålder 15 år. Inga krav på förkunskaper.

Kursledare: Dag Bäckström

Utbildningstillfällen: 10 + praktik och examination

Pris: 1 250 kr. exklusive kursmaterial (800 kr för juniormedlemmar).


Praktikpass 250 kr.


Examination 450 kr.

VHF

Denna VHF-kurs kommer, efter examination, att leda fram till behörighet att använda VHF-telefon.

Kursledare: Leif Thedvall

Start: 24 april och 15 maj

Veckodag: Tisdagar

Tid: kl 19.00-21.30

Utbildningstillfällen: 2 plus examination

Pris: 400 kr exklusive kursmaterial

Examination 450 kr

Radar

För att kunna radarnavigera i trånga farvatten, angöra en kust och för att säkert ta dig hem i dimma krävs särskilda kunskaper och övning.

Vi behandlar radarns principer, handhavande, inställning och tolkning av radarbilden, metoder för radarnavigering, färdplanering och antikollision och genomför en praktisk övning. En kurs för dig som redan har radar eller vill veta mer. Radarn "ser" din omgivning, GPS anger din position. Förkunskaper motsvarande minst Förarintyg krävs.

Kursledare: Leif Thedvall

Start: 12 april

Veckodag: torsdagar

Tid: kl 19.00-21.30

Utbildningstillfällen: 4 + obligatorisk praktik och examination

Pris: 1 100 kr exklusive kursmaterial med inklusive praktik.

Examination 450 kr