Avgifter 2020

Medlemsavgifter

Inträde (gäller ej junior & familj) 1000 kr

Medlem 900 kr

Junior 100 kr (tom 25 år)

Familjemedlem 100 kr

Veteran 300 kr (66 år och äldre samt medlem minst 6 år)

Varvavgifter

Investeringsavgift 1000 kr

Fast avgift Inklusive torr- och sjösättning på ordinarie dag 950 kr

Vinterplats 15 september – Midsommar 100 kr/m2

Sommarplats Midsommar – 14 september
År 1 och 2 
2000 kr
År 3 och 4  4000 kr
År 5 och 6  8000 kr

Torrsättning/Sjösättning utanför ordinarie tid 1000 kr

Båtlyft för inspektion/reparation/tvätt. Båten hängande kvar i Subliften 500 kr

Enbart mastförvaring (Ingår i fasta avgiften) 400 kr

Bevakningsavgift (Avser investeringar och utrustning) 235 kr

Återbud av varvsplats Senast i augusti, återbetalning 100% minus 200 kr
Återbud av varvsplats Under september, återbetalning
50%
Återbud av varvsplats Oktober eller senare Ingen återbetalning

Hamnavgifter

Investeringsavgift 1000 kr

Fast avgift 950 kr

Båtplatsavgift (Avser båtplatsens bredd) 8 kr/cm

Bojliggare 700 kr

Flerskrovsplats (Avser Runöhamn, brygga 2B) 3000 kr

Bevakningsavgift (Avser investeringar och utrustning) 140 kr

Återbud av hamnplats Senast i april, återbetalning 100% minus 200 kr
Återbud av hamnplats Under maj, återbetalning
50%
Återbud av hamnplats juni eller senare Ingen återbetalning

 

Trailerplats

Fast avgift (1 september till 31 augusti följande år) 950 kr

Trailerplatsavgift (1 september till 31 augusti följande år) 2000 kr

Bevakningsavgift (Avser investeringar och utrustning) 375 kr

Övriga avgifter

Utebli från klubbarbete 1500 kr

Utebli från vaktpass 3000 kr

Betalningspåminnelse 200 kr