Trälhavets Båtklubb har två latrintömningsstationer.
Tömningsstationen i Sätterfjärden är förbehållen hamnplatsinnehavare i TBK samt medlemmar inom Österskörs Villaägarförening samt Perstorps Bostadsrättförening. Stationen är låst och öppnas med vår kodade medlemsnyckel.
TBK äger och ansvarar även för latrintömningsstationen i kanalens mynning i Tunafjärden. Då införskaffandet av denna tömningsstation finansierades genom det så kallade LOVA-bidraget så är och ska stationen vara öppen för alla båtägare med tömningsbehov, inte enbart TBK medlemmar.

Vi har lyckats hålla en bra teknisk standard på stationerna under de år vi haft tömningsstationerna. De strömavbrott som orsakat alltför många problem i Sätterfjärden är nu lösta.
Trots detta får TBK Kansli in rapporter över driftsavbrott på stationerna och de är i de allra flesta fall orsakade av handhavande fel.
Så här ligger det till... De tömningsstationer vi skaffade har två tömningsslangar, monterade på motsatt sida om tömningsstationen. Det innebär att det finns två manöverpaneler med varsina nödstopp.
Om något av dessa nödstopp är intryckta kommer inte pumpen fungera.
Startar inte pumpen när du trycker på gröna knappen (och vridit om nyckeln åt vänster på stationen i Sätterfjärden) så är det stor risk att ett av nödstoppen är intryckta.
Det behövs inget våld, inga verktyg och inte alltför stor teknisk kunskap för att lösa problemet. Vrid försiktigt på nödstoppsknapparna för att se till att de inte är intryckta. Gör ett nytt startförsök av pumpen. Tänk på att vredet på munstycket på tömningsslangen som inte används ska vara stängd, annars blir det dåligt vaccum.
Slutligen; Låt bli att trycka in nödstoppet bara för att stoppa pumpen efter avslutad tömning, tryck istället på den röda stoppknappen!

Publicerat 25 juni 2020