Återigen har klubben fått ta emot klagomål angående störande vattenskoteråkande utanför Lilla-Kastet, vår uthamn på Ingmarsö. Vattenskotrarna observeras komma från vår klubbvik och förarna kör runt-runt ute på Skärsflaket och orsakar buller och irritation hos närliggande fastigheter.
Nu kan det givetvis vara så att dessa fridstörare varken är TBKare eller bryr sig om att de förstör för omgivningen. Men, vi TBKare ska uppföra oss så vi slipper fler klagomål.
En vänlig men allvarlig uppmaning.

Trevlig sommar.