Underlag från Teamkväll: Batteri med Janne Brogren

Utlovat underlag:

Bildunderlag 20 nov 2019

Bildunderlag 27 nov 2019