Bokningsfunktionen för sjösättning samt bevakning under 2020 är nu öppnade.
Vissa tider är mer populära än andra. Väntar du för länge med att boka så kan det vara slut på tider som passar dig själv. Dessutom riskerar obokade medlemmar att få ett bevakningspass kommenderat när det finns obokade pass.

Publicerat 17 december 2019