Varje sommar ligger det master kvar i mastskjulen som man kunde förväntat sig skulle ha suttit på medlemmarnas båtar istället.
Visst, ligger båten kvar på land eller har du valt att inte montera masten i år så finns förklaringen där. Viktigt är då att masterna som ligger i mastskjulet är väl uppmärkta med medlemsnummer och namn. 29 augusti 2019 kommer en inventering i mastskjulen göras och omärkta master kommer att flyttas bort. Spontana anmälningar till detta klubbarbete via kansliet välkomnas. Sommarliggare på varvet löper en förhöjd sannolikhetsgrad att bli kallade till klubbarbetet.

Mastfogden / Tommy Tegge


Bildresultat för segelbåtsmast

Publicerat 10 juni 2019