Trälhavets Båtklubbs 60 år fest den 10 November 2018.
Trots att festen flyttat till Runö kursgård som kan ta 200 deltagare så har vi nu nått maxtaket vad gäller deltagare!

MVH/Festkommittén