På lördag 6 juni är det dags för Örsholmen Race, en distanskappsegling på 16-20 distans med start och mål utanför bryggorna vid Örsholmen. 23 båtar är anmälda och det är fortfarande möjligt att anmäla sig till kappseglingen för de som vill kappsegla på nationaldagen! 

På grund av situationen med Covid-19 och de restriktioner som finns blir det ingen gemensam aktivitet före eller efter tävlingen. För att minimera antalet båtar vid bryggorna vill vi be icke tävlande båtar att om möjligt undvika besök vid Örsholmen helgen 5-7 juni och besöka någon av klubbhamnarna Kålö och Lilla kastet istället.

Tack för visad hänsyn! /Kappseglingssektionen

Som bekant har klubben ställt in den planerade loppmarknaden för båtprylar pga den rådande Coronapandemin.
Intresset för loppmarknaden var stort och det ligger nog en hel del bra-att-ha saker hemma hos många av oss.
Det kan vara extra bra om dessa bra-att-ha saker kommer i någon annans ägo, i utbyte mot kontanter, som också är bra att ha.
På staketets utsida vid inkörsgrinden till varvet finns nu en träskiva uppsatt för medlemmarna att sätta upp annonser på som alternativ till loppisen.

Publicerat 17/4-20

Som erfarna sjöfarare är vi vana att rida ut hårda stormar. Stormarna får av meteorologerna, ofta namn som t.ex. Alfrida, Urd eller Freja.
Stormen Corona som nu drar över oss är dock av en helt annan karaktär. Nu hjälper inte gott sjömanskap eller ordning och reda på båten. Däremot är en väl förberedd besättning fortfarande lika viktigt, om än förberedd på ett något annorlunda sätt.

 

Vi i varvsektionen kommer göra allt för att vi tillsammans med er ska se till att alla båtar sjösätts även den här säsongen. Men vi kommer behöva er hjälp mer än någonsin. Det kommer krävas att vi visar varandra stor hänsyn, respekt och har förståelse för att det kan ta lite längre tid än vanligt om det visar sig att vi har färre klubbarbetare eller funktionärer att tillgå.

Vi vädjar också till er att hålla behörigt avstånd vid upprop och under sjösättningen, respektera varandra och avspärrningarna som satts upp.

 

Man stannar hemma och ordnar med en ersättare om man känner sig krasslig, både om det gäller sin egen sjösättning eller klubbarbete. Om det inte är möjligt så bokar man en ny sjösättningstid.

Vi kommer i år att erbjuda fler sjösättningstider för att på så sätt sprida ut perioden och minimera större samlingar. Den typen av extra-sjösättningar kommer vara kostnadsfria för de personer som ligger i riskgruppen, vi följer folkhälsomyndighetens definitioner av riskgrupper och helt enkelt bara ersätta den ordinarie sjösättningen.

 

Bokning sker genom kansliet och kommer samordnas under 2-3 eftermiddagar i veckan. Det här kan också innebära att kansliet blir extra hårt belastat då det i första hand är tänkt att Gunnar Lundell ska hantera dessa extra-sjösättningar.

Om man i år väljer att behålla båten på land så kommer ingen sommar-varvsavgift att utgå.

Corona har tyvärr också tvingat oss att hålla cafét stängt under sjösättningssäsongen 2020.

Städdagen på varvet flyttas till i höst.

 

Stormar har aldrig hindrat varvsektionen tidigare! Tillsammans mer er så ska vi se till att alla båtar kommer i sjön även under den här lite annorlunda stormen!

Varvsektionen 20200331

Christian Claesson

Ordförande Varvsektionen

 

Hur hanterar TBKs kansli sitt arbete i dessa Coronatider.

Det är styrelsen i TBK som fattar de övergripande besluten i klubben och har arbetsgivaransvaret för de anställda på kansliet.
För att skydda medlemmar och personal så har tillgängligheten till köket och samlingsytorna i klubbhuset begränsats. Personalen får fortsatt använda köket.
Kansliet bemannas av två anställda och vi har kontoret inrymt i klubbhuset. För att kansliets verksamhet ska kunna fortgå på ett effektivt och hälsomedvetet sätt så anpassar vi oss till både styrelsens och Folkhälsomyndighetens direktiv.
Det innebär att vi sköter jobbet antingen från kontoret eller hemifrån om vi känner oss det minsta sjuka. Pollensäsongen kommer med hosta och snuva vilket inte är samma sak som Coronasmitta, men bättre att vara försiktig nu, med omtanke om alla.
Känner sig medlemmen helt frisk så tar vi emot besök på kansliet. Via telefon och e-post kan alla få kontakt med oss, oavsett om medlemmen är sjuk eller sitter i karantän..
Kansliet hade börjat med att ha kvällsöppet på tisdagar som brukligt är under säsongen. Men, besöksfrekvensen är nu lika med noll så vi återgår tills vidare med att stänga klockan 17.

Hälsningar Gunnar och Marie-Louise