Lördag och söndag den 28-29 september planerar klubben för att bygga klart den fasta bryggan på Örsholmen samt gräva för elkabel till flytbryggan samt belysning.
Medlemmar som vill och kan deltaga är välkomna. Arbetet räknas som klubbarbete om deltagande anmäls till kansliet.
10.00-16.00 båda dagarna.

 

Höstens Kustskepparkurs börjar 19 september.

Det finns fortfarande några platser kvar. Anmäl dig på TBK:s hemsida.

Välkommen!

länk till Österåkers Kommuns information angående båtbottenfärger

http://www.osteraker.se/boendemiljo/naturochmiljo/batagare/batbottenfarger.4.6734ccec169fc2089159c71.html

Publicerat 17/6-19

Varje sommar ligger det master kvar i mastskjulen som man kunde förväntat sig skulle ha suttit på medlemmarnas båtar istället.
Visst, ligger båten kvar på land eller har du valt att inte montera masten i år så finns förklaringen där. Viktigt är då att masterna som ligger i mastskjulet är väl uppmärkta med medlemsnummer och namn. 29 augusti 2019 kommer en inventering i mastskjulen göras och omärkta master kommer att flyttas bort. Spontana anmälningar till detta klubbarbete via kansliet välkomnas. Sommarliggare på varvet löper en förhöjd sannolikhetsgrad att bli kallade till klubbarbetet.

Mastfogden / Tommy Tegge


Bildresultat för segelbåtsmast

Publicerat 10 juni 2019