Hem
Välkommen till Trälhavets båtklubb
Latrintömning

Nu är TBK’s toatömningsstation i drift vid bryggan i Sättrafjärden. Vi hoppas att bryggmedlemmar uppskattar bekvämligheten med denna station och att ni uppskattar att TBK satsar på miljön.
För att uppfylla de krav som ställs på oss som tillhandahåller bryggplatser för båtar med toalett ombord så har TBK beslutat att följa de direktiv som finns. Eftersom den kommunsponsrade anläggningen vid kanalmynningen ligger för långt ifrån Sättrafjärden valde vi att placera den första egna anläggningen vid TBK’s Sättrabrygga. TBK hade även förhoppningar om att närliggande bryggföreningar skulle vara intresserade av att delta i detta projekt, men tyvärr uteblev deras intresse, så TBK fullföljde projektet på egen hand. Inte heller kommunen var intresserade av att bekosta ytterligare en tömningsstation, utan ansåg att man fullgjort sin plikt i och med stationen vid kanalmynningen. Österskärs Varv installerar en egen anläggning för sina bryggliggare.
Tömningsanläggningen vid Sättra är bekostad genom bryggavgiften och är tillgänglig för TBK’s bryggliggare i alla TBK’s hamnar. TBK är förhindrad enligt lag att ta ut en avgift för toatömning och kan därför inte låta andra båtägare nyttja stationen mot avgift. Att låta stationen vara öppen för andra föreningars medlemmar har inte heller varit ett alternativ, men vi förväntar oss att närliggande bryggföreningar kommer att ta ansvar för sina bryggliggare så att alla båtägare i Sättrafjärden enkelt kan följa lagen.
När vi ser hur belastningen blir på denna station liksom den vi driver åt kommunen vid kanalmynningen kommer vi planera för var nästa station bör placeras och hur många ytterligare vi kommer att behöva.

Hälsningar TBK Hamn
Anders Bengtsson / Gunnar Lundell

 
Sjösättning Söndag 24 Maj

Bokningsschema

 

Läs mer...
 
Vårracet 30 Maj och Ingmarsö Runt 13 Juni

Kappseglingarna Vårracet  och Ingmarsö Runt närmar sig snabbt. 
Klicka in på Kappsegling för information och anmälan till båda seglingarna.

Besök även gärna kappseglingssektionens Facebooksida

 
Sjösättning Lördag 23 Maj

Bokningsschema

 

Läs mer...
 
Klubbarbete på Ingmarsö, Lilla Kastet

Lördagen den 23 maj 2015 med start på Ingmarsö vid 0900 tiden.

 

Läs mer...
 
«FörstaFöregående123NästaSista»

Sida 1 av 3