Hem
Välkommen till Trälhavets båtklubb
Kallelse till årsmöte 2016

Medlemmar i Trälhavets Båtklubb kallas till årsmöte den 16 mars 2016.
Platsen är klubbhuset på Båthamnsvägen 18, Åkersberga.
Tid 19.00. Innan mötet finns kaffe, te och kaka i klubbhuset.

Motioner till årsmötet skall vara kansliet tillhanda senast 30 dagar innan mötet.

Dagordning

 

Läs mer...
 
Kanslist med båtintresse

Är du vår nya medarbetare på båtklubbens kansli?

Trälhavets Båtklubb i Åkersberga är en ideell förening och en av landets största båtklubbar med cirka 1800 medlemmar. Vi har cirka 700 bryggplatser och ca 650 varvsplatser. Klubben bedriver ungdomsverksamhet och seglarskolor. Vi har två välbesökta uthamnar Ingmarsö och Kålö.


Läs mer...
 
Det som göms i snö...

rycker vi bort med snöplogen.
Inga elsladdar över körvägarna. Någonting kommer gå sönder och det är inte snöplogen som är svagaste delen.
Varje år förstörs några av eluttagen på varvet och sitter kabeln ordentligt fast i någonting ombord på en båt så går även det sönder. Eftersom klubbens kanslister tycker det är ganska roligt att ploga så gör vi det direkt på morgonen om det har snöat. Det innebär att det är för sent att åka ner och ta bort sladden till batteriladdningen då det redan har snöat under natten.

 
Utbildningar Våren 2016

Vårens kursprogram är kompletterat med VHF- och Radarkurser samt temakväll

Läs mer...
 
Båtplatser 2016

15 oktober 2015 skickades fakturorna ut för båtplatser 2016.
De båtägare som tidigare har haft båtplats på Sättra Södrabryggan drabbas av förändringar. I enlighet med ett avtal mellan TBK och Österskärs Villaägarförening övergår nu de sista platserna som båtklubben haft på den brygga till ÖVF.
De TBK medlemmar som inte kan söka båtplatsen via ÖVF har fått nya båtplatser fördelade på någon av de övriga bryggorna som TBK förfogar över. Titta på fakturan så får ni information om vilken båtplats ni blivit tilldelad.
För samtliga båtplatsinnehavare gäller att fakturan ska vara betald 30/11-2015 för att slippa påminnelseavgift och sedan uppsägning på grund av obetald avgift.
TBK påminner även om att klubben kan anvisa båtägare nya platser av olika omständigheter. Det kan t.ex vara att platser är onödigt bred för den båt som ligger på platsen. En riktlinje för båtplatsstorlek är båtens bredd plus 50cm.
Båtplatsen är knuten till en viss medlem och den båt som är registrerad på platsen. Det innebär att eventuellt båtbyte måste anmälas till TBK kansli och att platsen inte får lånas, alternativt hyras ut till någon annan.

 

 
«FörstaFöregående12NästaSista»

Sida 1 av 2